Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2013

weroNISIA
2848 fd35
Reposted fromM4J4 M4J4 viajestemihau jestemihau
weroNISIA
7635 671c
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viajestemihau jestemihau
weroNISIA
0496 d3f7
Reposted fromchocoway chocoway viajestemihau jestemihau
weroNISIA
9279 a511
Cioran 4
Reposted frompuzzle puzzle viamyzone myzone
weroNISIA
0740 2457 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamyzone myzone
weroNISIA
6672 8746 500
Reposted fromIriss Iriss viamyzone myzone
weroNISIA
7668 cad7
Reposted fromrokminaljak1dzien rokminaljak1dzien viamyzone myzone
weroNISIA
  Wiesz, czasami nie chcesz niczego poza tym, żeby kogoś dotknąć. chociaż brzegiem koszulki, albo tym najmniejszym palcem u lewej ręki. Czasami chcesz po prostu nie musieć odwracać głowy i czuć tą bliskość, czuć, że ktoś siedzi obok Ciebie, ta jedna jedyna osoba. Na własnej skórze znaleźć jego ciepło, włosek, milimetr zapachu. Wiesz, czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być ta, żeby się położyć, wtulić się i zasnąć.  
— Spokojnie zasnąć, w twoich ramionach ...
Reposted fromriseme riseme viathefirstdrop thefirstdrop
weroNISIA
7688 842d
szczęście
szczę
ście

sz
cz
ęś
cie
Reposted byjestemihau jestemihau
weroNISIA
7580 b6a3
"Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. "
Reposted byjestemihauadaaa93

September 23 2013

weroNISIA
0859 1db5
jesień
Reposted byPjotrekpinkdressscorpixjnnanotforgetmeniekoniecznieomniegramtylkodrzewasevekmerriment
weroNISIA
weroNISIA
6416 c981
weroNISIA
0645 321f
Reposted fromthesmajl thesmajl
weroNISIA
Co z tego, że w towarzystwie się śmieję, skoro w samotności płaczę. Co z tego, że wśród znajomych jestem zadowolona, skoro wracam do domu i nie potrafię się cieszyć. Co z tego, że mówię, że nic mi nie jest, skoro naprawdę cierpię.
weroNISIA
6843 b987
Reposted frompesy pesy viaxcocainex xcocainex
weroNISIA
Oto już jesień i pora umierać.
— William Shakespeare
weroNISIA
4615 b61a
Reposted fromxalchemic xalchemic viathesmajl thesmajl
weroNISIA
5354 779c 500
Reposted fromBloodEve BloodEve viathesmajl thesmajl
weroNISIA
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl